Management vaardigheden en Sociaal werk in de digitale samenleving

Met Uitgeverij Coutinho maakt Coco Bookmedia diverse educatieve uitgeefproducten. Onlangs verschenen er twee titels waarbij Coco het omslag heeft ontwerpen. Voor twee verschillende kennis domeinen maakten we twee totaal verschillende verbeeldingen.

Basisboek managementvaardig-heden bespreekt essentiële vaardigheden voor leidinggevenden, zoals het motiveren van medewerkers en het omgaan met conflicten. Ook zie je het belang van zelfkennis van de manager en de context waarin gewerkt wordt. Er wordt begonnen met zelfmanagement, daarna wordt het managen van individuen behandeld en ten slotte komt het managen van teams en organisaties aan bod.

Sociaal werk in de digitale samenleving leert sociaal werkers digitale middelen te gebruiken in het werk en hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij de sociale vraagstukken die een digitale samenleving oproept. Aan de hand van het model ‘Digitaal Sociaal Werk’ wordt op drie niveaus (micro, meso en macro) kennis aangereikt over verschillende thema’s die spelen in de samenleving.

Opdrachtgever Uitgeverij Coutinho
Pagina’s nvt
Formaat 170x240
Soort werk Omslag ontwerp en opmaak

Meer weten over Coco en het boekenvak?
Vraag het e-book
Boek voor een Boek aan!

Boeken maken vereist vakmanschap. Bij zowel auteur, uitgever, redactie, vormgever, drukker en verkoper. Daarom deelt Coco kennis en ervaring met je, via dit gratis e-book vol vuistregels, basisbegrippen en handvatten uit het boekenvak. Vul hier je e-mailadres in, en ontvang Coco’s e-book.