Portfolio
Een overzicht van ons werk

Een selectie van ons werk op het gebied van boeken, e-books en tijdschriften.

Management vaardigheden en Sociaal werk in de digitale samenleving

Management vaardigheden en Sociaal werk in de digitale samenleving

Met Uitgeverij Coutinho maakt Coco Bookmedia diverse educatieve uitgeefproducten. Onlangs verschenen er twee titels waarbij Coco het omslag heeft ontwerpen. Voor twee verschillende kennis domeinen maakten we twee totaal verschillende verbeeldingen. Basisboek managementvaardig-heden bespreekt essentiële vaardigheden voor leidinggevenden, zoals het motiveren van medewerkers en het omgaan met conflicten. Ook zie je het belang van zelfkennis van de manager en de context waarin gewerkt wordt. Er wordt begonnen met zelfmanagement, daarna wordt het managen van individuen behandeld en ten slotte komt het managen van teams en organisaties aan bod. Sociaal werk in de digitale samenleving leert sociaal werkers digitale middelen te gebruiken in het werk en hoe zij cliënten kunnen ondersteunen bij de sociale vraagstukken die een digitale samenleving oproept. Aan de hand van het model ‘Digitaal Sociaal Werk’ wordt op drie niveaus (micro, meso en macro) kennis aangereikt over verschillende thema’s die spelen in de samenleving.

Design Thinking

Design Thinking

De afgelopen weken boog een vakjury zich over de vraag welk boek op het vlak van management en organisatieadvies de titel ‘Ooa Boek van het Jaar 2019’ verdient. Op 11 juni 2019 maakten de juryleden tijdens het Boek&Festival bekend dat de keuze is gevallen op het boek ‘Design Thinking’ van Guido Stompff. Uit de lijst van boeken die in 2018 op de markt kwamen, stelde de vakjury eerder dit jaar een top 10 samen met boeken die je gelezen moet hebben als je je vak serieus neemt. De volgende vijf criteria werden daarbij gehanteerd: ‘geeft te denken, maatschappelijk relevant, oorspronkelijk, toepasbaar en toegankelijk’. De gekozen boeken belichten de thema’s van onze tijd, elk in een ander perspectief. Na verhitte debatten om het pleit voor het ene of juist het andere boek te beslechten kwam de jury tot een shortlist van drie boeken. ‘Voorbij de managementmaatschappij’ (Marjolein Quené), ‘Design Thinking’ (Guido Stompff) en ‘Algoritmisering, wen er maar aan’ (Jim Stolze) sprongen er binnen de top 10 uit voor de jury. De jury koos uiteindelijk unaniem voor het boek ‘Design Thinking’ van Guido Stompff. ‘Dit boek is geschreven vanuit het paradigma dat adviseren intelligent knutselwerk is en dat je vooral al doende ontdekt wat werkt. Wie dit paradigma serieus wil nemen is bij Guido Stompff goed af: hij heeft er echt verstand van en heeft zijn kennis op een knappe manier ontsloten in een mooi vormgegeven do-it-your-self-boek’, aldus de jury.

It may be printed by thousands, it’s created like the only book in the world.

Meer weten over Coco en het boekenvak?
Vraag het e-book
Boek voor een Boek aan!

Boeken maken vereist vakmanschap. Bij zowel auteur, uitgever, redactie, vormgever, drukker en verkoper. Daarom deelt Coco kennis en ervaring met je, via dit gratis e-book vol vuistregels, basisbegrippen en handvatten uit het boekenvak. Vul hier je e-mailadres in, en ontvang Coco’s e-book.